НАУЧЕТЕ ЗА НАЙ-ИНОВАТИВНИЯ МЕТОД
“Direct change solution, Constellations and coaching”

Методът на директните промени®, създаден и патентован от г-жа Стояна Нацева е последно поколение инструмент за директна положителна промяна в живота на всеки един човек. Стояна е отличена с високата Международната награда GRAND PRIZE UNIVERSE 2022 в категория Менторство, Личностно и бизнес израстване.

ТРИМЕСЕЧНА ПРОГРАМА С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ

КАКВО Е УНИКАЛНОТО В МЕТОДА

“Direct change solution, Constellations and coaching”?

Благодарение на методът можете да станете специалист, който чрез лесни и екологични подхвати влияе екологично на дълбоките подсъзнателни процеси на клиента, чрезразкриване на динамиката на проблема итрансформиране чрез положителни и дълготрайни изменения. Доказана ефективност до 80% от клиентите забелязватподобрение във всички сфери, по които е работено чрез методиката!

Благодарение на този метод е възможно бързо да се идентифицират и изработят първопричините за всяка ситуация в човешкия живот:

Уважаеми клиенти, с огромно удовлетворение Ви уведомяваме, че марките на компания АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ (HAPPY LIFE ACADEMY) и метода DIRECT CHANGE SOLUTION COACHING AND CONSTELLATIONS , с които обозначаваме провежданите от нас курсове, сертификатите към тях, методите на работа и продукти с международно признат сертификат от Европейската общност, са защитени чрез надлежна регистрация.
DIRECT CHANGE SOLUTION COACHING AND CONSTELLATIONS  е носител на Международната награда GRAND PRIZE UNIVERSE 2022 VIENA.

“Direct change solution, Constellations and coaching ” помага да се работи с околната среда, рода, семейството, бизнеса конкретни сфери в живота и да се трансформира негативния опит в положителен.

 Чрез най-новия супер иновативен метод  DIRECT CHANGE SOLUTION, ЩЕ ДОСТИГНЕТЕ КОРЕННО НОВО НИВО НА ЖИВОТ

За метода:

В основата на метода на директните промени® е специален режим на мозъчната функция: алфа-тета състояние, което позволява директна работа с подсъзнанието.Методът е бърз, надежден, иновативен и много ефективен.Той е създаден така, че да бъде разбран от хора, които нямат дори никакви познания в областта-няма сложни термини и трудно изпълними упражнения.

Здравейте, аз съм Стояна, основател на Академия Щастлив Живот, мотиватор, вдъхновител, писател, филантроп, несломим мечтател и оптимист. Мисията ми е да помагам на хората да разкриват талантите си и да заживеят живота на мечтите сиПрисъединете се към нашата VIP зона.

За мен

Академията има своя мисия да подкрепя своите клиенти да развиват своя потенциал, личностно развитие, самочувствие, кариера, щастливи отношения и самореализация в различни сфери.Академията извършва консултации и обучения за мъже и жени, които се намират в различни жизнени ситуации, не могат да намерят партньор, не могат да намерят мисията в живота си и да се реализират професионално. Академията работи за създаване, изграждане и устойчиво развитие на навици и умения засправяне с ежедневните проблеми и ситуации в личен и професионален аспект.Академия Щастлив живот провежда лекции и обучения с цел създаване на трайни навици за устойчиво взаимодействие със социалната среда, духовното усъвършенсвате и практически насоки за индивидуално развитие в личен и професионален план.Близките планове са за провеждане на лекции, обучения и консултации за мъже и жени в целевата група над 16 години по темите – личностно развитие, самочувствие, кариера, щастливи отношения и самореализация. Предстои и провеждане на обучение за треньори личностно развитие.

Контакт

Имате въпроси?